• MAN 6 TASIKMALAYA
  • Madrasah Hebat Bermartabat Menuju Kelas Dunia

Visi dan Misi

Campus MAN 6 Tasikmalaya

 

V I S I


TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG TANGGUH, TERAMPIL DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

 

M I S I

  • Mewujudkan generasi tangguh siap menghadapi tuntutan zaman  didasari IMTAK dan IMTEK

  • Penguatan pendidikan akhlak melalui optimalisasi proses pembelajaran, pembiasaan dan ketauladanan

  • Melaksanakan pembelajaran dinamis dan partisipatif berbasis literasi menuju 4.0

  • Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan moderasi beragama melalui pembelajaran dan kegiatan keagamaan

  • Mengembangkan ketrampilan/life skill dan kemandirian dalam melanjutkan pendidikan dan pengabdian masyarakat.

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Sejarah Singkat

MAN 6 TASIKMALAYA DARI MASA KE MASA   Madrasah Aliyah Negeri 6 Tasikmalaya dari masa ke masa, perlahan tapi pasti terus mengepakkan sayapnya. Diusianya yang hampir seperempat abad

13/03/2021 09:46 - Oleh PAISAL PAHRUNISA - Dilihat 738 kali
Elearning

Elearning Merupakan proses kegiatan pembelejaran dengan media daring, dengan manggunakan aplikasi yang di sediakan oleh Kementerian Agama RI. Di MAN 6 Tasikmalaya sendidi telah mengguna

09/03/2021 17:52 - Oleh PAISAL PAHRUNISA - Dilihat 443 kali
Profill

Madrasah Aliyah adalah sekolah menengah atas yang berciri khas islam, MAN 6 Tasikmalaya adalah satu-satunya Madrasah Aaliyah Negeri di Kecamatan Bantarkalong berdiri berasal dari cikal

02/03/2021 09:11 - Oleh PAISAL PAHRUNISA - Dilihat 261 kali