• MAN 6 TASIKMALAYA
  • Madrasah Hebat Bermartabat Menuju Kelas Dunia

Elearning

Elearning Merupakan proses kegiatan pembelejaran dengan media daring, dengan manggunakan aplikasi yang di sediakan oleh Kementerian Agama RI.

Di MAN 6 Tasikmalaya sendidi telah menggunakan Aplikasi E-Learning ini sejah Penetapan PJJ dari Kemendikbud, dengan memanfaatkan fasilitas E-Learning ini tentunya terbantu untuk melaksanakan Pembelajaran secara daring.

Meski demikian Kegiatan PJJ ini tentunya banyak sekali kekurangan dibanding dengan tatap muka seperti normalnya.

Fasilitas elearning ini juga hanya dapat digunakan oleh Warga sekolah (Pendidik, Peserta didik, Kepala Sekolah), yang telah di berikan Hak Akses untuk dapat login kedalam aplikasi tersebut.

bagi Warga Sekolah  MAN 6 Tasikmalaya silahkan masuk ke dalam E-learning dengan meng-klik gambar atau link dibawah ini!

Terimakasih.

 

-- A D M I N --

 

Link Elearning MAN 6 Tasikmalaya.

masuk Kelas Virtualnya Disini :

 Elearning MAN 6 Tasikmalaya

Elearning MAN 6 Tasikmalaya

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Sejarah Singkat

MAN 6 TASIKMALAYA DARI MASA KE MASA   Madrasah Aliyah Negeri 6 Tasikmalaya dari masa ke masa, perlahan tapi pasti terus mengepakkan sayapnya. Diusianya yang hampir seperempat abad

13/03/2021 09:46 - Oleh PAISAL PAHRUNISA - Dilihat 738 kali
Profill

Madrasah Aliyah adalah sekolah menengah atas yang berciri khas islam, MAN 6 Tasikmalaya adalah satu-satunya Madrasah Aaliyah Negeri di Kecamatan Bantarkalong berdiri berasal dari cikal

02/03/2021 09:11 - Oleh PAISAL PAHRUNISA - Dilihat 261 kali
Visi dan Misi

  V I S I TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG TANGGUH, TERAMPIL DAN BERAKHLAKUL KARIMAH   M I S I Mewujudkan generasi tangguh siap menghadapi tuntutan zaman  didasari IMT

02/03/2021 09:11 - Oleh PAISAL PAHRUNISA - Dilihat 536 kali